Målning och miljö

Att värna om miljön och ta hänsyn till denna när man målar eller sysslar med färg i allmänhet är en viktig sak att göra. Genom att återvinna tomemballage såsom metall- och plastburkar och eventuellt överblivna färgrester på miljöstationer eller återvinningscentraler ser du till att farligt avfall hanteras på rätt sätt.…