Företagslarm

Hur fungerar hyrlarm som företagslarm?

Med ett så kallat hyrlarm kan områden, produkter eller byggnader säkras som vanligtvis inte har larm. Larmet kan exempelvis användas innan ett företagslarm hunnit installerats alternativt att larmet inte kan vara aktivt på grund av ombyggnad, renovering eller liknande. Så fungerar hyrlarm Det som framförallt kännetecknar hyrlarm är att de…