Hur fungerar hyrlarm som företagslarm?

Hur fungerar hyrlarm som företagslarm?

Hur fungerar hyrlarm som företagslarm?

Med ett så kallat hyrlarm kan områden, produkter eller byggnader säkras som vanligtvis inte har larm. Larmet kan exempelvis användas innan ett företagslarm hunnit installerats alternativt att larmet inte kan vara aktivt på grund av ombyggnad, renovering eller liknande.

Så fungerar hyrlarm

Det som framförallt kännetecknar hyrlarm är att de är flexibla och mycket enkla att både montera och få igång. Skulle företagslarmet behöva byggas om eller om något specifikt behöver snabbt skydds av larm kan ett hyrlarm användas. En tillfällig lösning för ett varaktigt skydd.

Larmdetektorer

Likt företagslarm och hemlarm bygger dessa larm på larmdetektorer. Generellt är det kameror som därmed känner av rörelse, värme eller rök och larmar utifrån detta. Via ett gsm-kort sänds informationen ut till larmbolaget eller ägaren av larmet om det skulle utlösas. Beroende på om det finns ström tillgängligt eller inte kan modeller med eller utan batteri väljas.

I grunden är det alltså ett klassiskt övervakningssystem, som alla företagslarm är uppbyggda av, men modulerna är enklare att montera och kan inte alltid kopplas samman med samtliga delar inom ett komplett företagslarm.

Med eller utan installation

När larmet hyrs kan företaget välja mellan att själva installera varje enhet alternativt låta en installatör ordna med detta – utifrån företagets behov av säkerhet. Ofta är det mycket bråttom att få upp dessa företagslarm vilket innebär att installatörer får uppdraget.

När behövs hyrlarm som komplement till företagslarm?

  • Vid ombyggnation

Vid större ombyggnationer kan det fasta företagslarmet även behöva byggas om. Det kan gälla allt från inbrottslarm till sändare för överfallslarm. Men till att ombyggnationen är klar kan det nya området säkras av ett tillfälligt hyrlarm. Därmed kan även byggpersonalen ha tillgång till lokalerna utan att kunna larma av tidigare lokaler.

  • Säkra byggarbetsplatser

Byggnadsställningar, verktyg, maskiner… Listan kan göras lång på material som är av högre värde på en byggarbetsplats. Dessutom är risken hög för personskador om obehöriga tar sig in på området. Med hyrlarm kan specifika områden säkras mot obehöriga. Ett larm som därmed byggföretagen kan ha med sig till byggarbetsplatsen.

  • Tillfälligt behov av skydd

Vid festivaler, cityfester eller stora tillställningar ökar antalet personer till en specifik plats – under en begränsad tid. Att installera ett komplett företagslarm kan kännas för stort. Men att hyra ett larm under dessa veckor kan ge en tillfälligt förbättrad säkerhet.