Marktjänst

Tjänster inom trädgård

För den som inte haft fastigheter att ta hand om kan det kännas främmande att kalla in hjälp för skötsel av grönområden. Om man å andra sidan varit med under flera år, är detta kanske någonting som inte behöver någon som helst betänketid. Att sköta grönytor och trädgårdar innebär ett…