Kick-off bygger sammanhållning på arbetsplatsen

Kick-off bygger sammanhållning på arbetsplatsen

Bland landets alla arbetsplatser finns det exempel på såväl bra som dåligt ledarskap. Därtill finns det både välfungerande och katastrofalt konfliktfyllda arbetslag. Många gånger är det inte lätt att härleda konflikterna och man kan få svårighet med att komma tillrätta med de problem som ofta hunnit sprida sig på ett sätt som får hela teamet att fungera dåligt. När man som ledare uppmärksammar dessa konflikthärdar gäller det att snabbt agera för att komma tillrätta med det hela och få tillbaks skutan i rätt vatten. En kick-off är ofta vad som krävs för att man skall lyckas och med rätt aktiviteter kan en kick-off bli någonting alldeles extra! För att hitta rätt och komma iordning med allt som behöver planeras inför en kick-off är det bra om man kan ha klart för sig vad syftet är och vad man önskar uppnå. Inte sällan är detta någonting som kräver en hel del eftertanke.

Planering av en kick-off

Det första som man behöver göra för att komma tillrätta med planerna är att börja planera det hela ordentligt. Dessa steg kan underlätta en hel del av jobbet med att ordna en kick-off.

 • Syfte
  Det är alltid bra att känna till varför man gör någonting. I de fall arbetsplatsen har en hel del interna konflikter är det kanske just detta som är viktigt och syftet blir att hitta sätt att reda ut det som händer. I och med att man känner till vad syftet är med den kick-off som skall hållas, kan man också använda tiden på de sätt som hjälper till att uppnå det man önskar. Kanske är laganda någonting som bör vara i fokus och att göra detta på neutral mark är ofta en förutsättning för att man skall komma någonstans.
 • Tid
  För alla som jobbar är tiden någonting som inte alltid kan ändras och fyllas med nya saker. En kick-off som skall hålla på under ett par dagar innebär för många en planering och en hel del samtal för att ordna med barnvakt eller för att ställa in annat som har planerats. Det går aldrig att kräva att alla skall närvara om det inte sker under arbetstid, men i de flesta situationer är det många som vill vara med. Om inte annat för att en kick-off kan vara någonting som får jobbet att kännas bättre under vardagarna. Se till att komma med några förslag för att sedan kunna ha lite bättre uppfattning om när er kick-off skall hända. Det är bra om tid för kick-off ligger en bit in i framtiden så att de som vill deltaga vid denna också har möjlighet att få utrymme i kalendern.
 • Aktiviteter
  När man håller en kick-off i syfte att reda ut bråk och komma tillrätta med atmosfären som råder, är det bra om man väljer ut aktiviteter som inte sätter någon i en jobbig situation. Det finns en hel del saker man kan göra för att stärka sammanhållningen på en arbetsplats och det går inte att helt komma ifrån att det hela kan slå åt fel håll. Dock brukar en kick-off vara någonting som bidrar till att saker och ting fungerar bättre än tidigare.

  Om administratören som ordnar med planeringen av er kick-off inte har någon erfarenhet och kompetens vad gäller dessa frågor kan ni välja ut en grupp personer som jobbar med att få ordning på det hela. Att sätta människor på uppgifter vilka kräver samarbete är ett bra sätt att inleda en aktivitet som syftar till att se hur alla har en del i resultaten.

 • Kommunikation
  Som alltid när det kommer till samarbete och gemenskap är kommunikation någonting mycket viktigt. Detta gäller inte bara vid genomförande av en kick-off utan också från och med då man bestämmer sig för att hålla någon sådan typ av gemensam aktivitet. Var tydlig med att det kommer att bli en kick-off och hör dig för med kollegorna om vad de kan vilja få ut av det hela. Att skicka ut ett brev där man går igenom syftet och tanken med den kick-off man skall hålla, kan vara någonting som hjälper deltagare att sätta sig i rätt stämning. Det är farligt för stämningen att inte berätta vad man har tänkt inför sin kick-off i och med att man då kan få en hel del klagomål om vad det hela var och hur långt ifrån önskemålet man kommit. När alla kan känna till ungefär vad som väntar har man större chans att nå en situation var man får de resultat man skulle vilja.

Anordnar ni i er kick-off i Stockholm finns en rad härliga anläggningar att välja bland, en kort resa ut från city till vackra Lidingö ligger Blue Hotel helt perfekt till för en konferens med kick-off. Hoppas er kick-off blir lyckad!