Marktjänst i Stockholm

Marktjänst i Stockholm

Marktjänster är ett ganska brett begrepp som innehåller det mesta som har med mark- och anläggningsarbeten att göra. Oavsett om man är privatperson och har en egen villa, är medlem i en bostadsrättsförening eller är med i andra organisationer eller företag, kan man ha nytta av olika typer av marktjänster i Stockholm.

Tjänster som kan förekomma inom maskingrävning är till exempel anläggning av grunder, asfaltjustering eller planering av tomter. Inom trä, betong och husgrunder kan tjänsterna vara dränering, bygga altaner, gjuta trapport eller betongplattor, pooler samt montera och anlägga husgrunder. Inom trädgårdstjänster kan det vara stenläggning, mursättning, snöröjning, halkbekämpning eller anläggning och skötsel av trädgårdar som exempelvis trädfällning, slyröjning eller andra punktinsatser. Det kan även handla om vatten- och avloppsarbeten, bergsprängningar, jordvärme och kabelplöjning. De flesta företag inom denna bransch har ofta många olika tjänster att erbjuda oavsett om du ska använda tjänsten eller tjänsterna som privatperson eller som företag.

Anlita företag i eller omkring Stockholm

Om man har tänkt att göra ett arbete inom marktjänst i Stockholm bör man anlita och använda sig av en professionell firma. Har man rätt kunskap, material, utrustning och verktyg kan det finnas enklare arbeten som man kan göra själv som exempelvis snöröjning, men de flesta arbeten bör göras av professionella hantverkare. Att hitta seriösa och duktiga företag i eller omkring Stockholm är inget svårt då det finns flertalet företag. Du bör dock undersöka företaget innan du väljer att anlita dem.

Ska du anlita ett företag till dina behov inom marktjänster bör du kunna få en utförlig offert av dem. För vissa tjänster kan du dessutom utnyttja ROT eller RUT-avdragen för. Har du frågor kring detta ska företaget givetvis veta det, annars går det bra att kontakta Skatteverket. Är du i behov av tjänster som inte det specifika företaget kan utföra, kan du givetvis ändå ha den kontakten med dem. Ofta samarbetar företagen med varandra för att kunna tillgodose dina behov och önskemål. Du bör också kontrollera företagets försäkring och avtal, till exempel så att de har kollektivavtal, om de är med i någon bransch- eller arbetsgivarorganisation samt kompetensen och utbildningar hos personalen. Önskar du detta, bör du också kunna få referenser för andra utförda arbeten.