Stabil ytterdörr

Stabil ytterdörr

Finns det någonting som kännetecknar att ens ”hem är en borg” är det ytterdörren. En kraftig ytterdörr som kan stå emot såväl väder som inbrottsförsök ger trygghet och förhindrar de flesta försök till inbrott. Utbudet säkerhetsdörrar är idag större än någonsin och med detta kommer också nya krav på hur design och funktion skall vara. Den som väljer att köpa en ytterdörr som är säkerhetsklassad kan idag helt fritt välja hur den skall se ut. Många gånger finns en förutfattad mening om att säkerhetsdörrar är fula eller påminner om källardörrar. Ingenting kunde vara längre från verkligheten! Dagens moderna ytterdörrar kan fås i de flesta material och med valfria paneler vilka kan bytas ut. Inte ens dubbeldörrar som annars kan ha vissa säkerhetsproblem är omöjliga att göra säkra. Detta är en av många anledningar till att ytterdörrar görs efter beställning. Inget hus är helt och hållet något annat likt. För att få en ytterdörr som passar bra till helheten, kan man därför behöva specialbygga varje dörr. Resultatet är slående och man kan kallt räkna med att ingen obehörig kommer att kunna ta sig in. Inte ens med slagborr eller yxa.

Väder och vind

Det finns mycket en säkerhetsdörr utsätts för även om ingen försöker att ta sig in. Varje ytterdörr åldras förr eller senare och vanligen är det en fråga om vind, sol och nötning som till slut fått dörren att kasseras. De ytterdörrar som också anses vara säkerhetsdörrar utifrån den EU anpassning som gjorts, har paneler man kan byta ut över tid. Detta innebär en lägre kostnad över tid då dörren i övrigt kan sitta där den sitter.

Vill man använda glas i ytterdörrar eller groventréer finns det extra fördelar med att välja en säkrare variant. Dessa ytterdörrar kan fås med valfria paneler eller glaspartier. Glaset som används är dock skyddsglas. Även i standardversion är detta glas tillverkat för att stå emot beskjutning. Någonting som de flesta ytterdörrar aldrig behöver hantera. Glasets grovlek och styrka innebär dock att inte heller vädret, fotbollar, eller någonting annat kommer att äventyra dörren. För den som vill ta sig in utan tillstånd innebär rutan inte heller en genväg. Tvärtom kan man vara säker på att ingen kan ta sig in oavsett glas eller inte.