Fastighetsförvaltning med perfektion

Fastighetsförvaltning med perfektion

Fastighetsförvaltning med perfektion

Är ni en förening, ett företag eller på något annat sätt hyr lokaler eller hela hus, så har ni troligen kommit i kontakt med fastighetsförvaltare. Samma gäller bostadsrätter, då det även här är en förening som kan behöva fastighetsförvaltning. Många företag erbjuder idag en komplett portfölj inom teknisk fastighetsförvaltning. Det innebär att både fastighetsförvaltaren och deras fastighetsskötare hanterar allt från skötsel och underhåll av fastigheten, snöröjning, ombyggnationer och planering av budget till att assistera vid akuta tillfällen som ett läckande tak en söndag kväll.

Allt i en fastighet måste fungera. Det är glödlamporna i trapphuset, portens lås eller stopp i avloppet som fastighetsskötare ansvarar för. Fastighetsförvaltning innebär även att de tar hand om städning, gräsklippning och skottandet av snö, vintertid. Genom att anlita fastighetsförvaltning, så ser de till att du får rätt personal på rätt plats. Alla fastigheter kräver olika sorters lösningar och med hjälp av en fastighetsförvaltare kan ni tillsammans få en skräddarsydd lösning som passar er.

Vem gör vad?

Inom fastighetsförvaltning finns det flera beteckningar på de personer som sköter olika saker inom fastigheter. En fastighetsskötare är ofta den person som ansvarar för yttre och inre skötsel av fastigheten. Mindre reparationer, och om det är anläggningar och utrustning i lokaler, som behöver skötas, så är det ofta fastighetskötarens jobb.
En fastighetsvärd, är fastighetsägarens ansikte inom exempelvis ett bostadsområde. Fastighetsvärden är den som säkerställer att alla hyresgäster känner sig trygga i sin arbetsmiljö eller i sin bostadsmiljö. Fastighetsvärden har ofta även ett budgetansvar för sitt område.Fastighetstekniker är en specialist och har ofta ansvar för att genomföra drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system.

Fastighetsförvaltare

Fastighetsförvaltare, är den person som har ett affärsmässigt ansvar för en eller flera fastigheter. En fastighetsförvaltare ska utveckla, bevara och förädla fastigheterna. De ska även se till att kunderna är nöjda och att fastighetens ekonomi sköts och dessutom utvecklas enligt planer och mål. Att vara fastighetsförvaltare innebär ofta ett personalansvar över exempelvis fastighetsvärd, tekniker och fastighetsskötare. Många fastighetsägare väljer att lägga ut hela eller delar av fastighetsförvaltning på så kallad entreprenad. Det innebär att en extern leverantör eller företag sköter allt som har med förvaltning av fastigheten att göra.

Bland företag som erbjuder fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel, är det vanligt att även kunna erbjuda snöskottning och underhåll av trädgård. EMJ Service är en av de aktörer som har stor erfarenhet av allt från mark till tak!