Därför är snöröjning extra viktigt för samhället

Därför är snöröjning extra viktigt för samhället

Under vinterhalvåret, så är det viktigt att det finns snöröjning för vägar och gångbanor, så att det finns framkomlighet. Om snön lägger sig som ett tjockt lager och detta inte tas bort, så kan det leda till olyckor. Snöröjning är allt från att skotta den egna uppfarten till huset till att röja hela områden kring hyreshus. Ofta ingår även att ta bort snö på taken samt farligt hängande istappar. I Sverige har alla städer olika typer av behov när det gäller snöröjning, men i stort sett är fokus på att upprätthålla framkomligheten för viktiga samhällsfunktioner. Detta innebär att det ska vara fritt fram för exempelvis utryckningsfordon eller kollektivtrafik. De allra flesta städer har en prioritetsordning när det kommer till att röja snö och bekämpa halkan. Det är olika trafikleder, bussgator och högtrafikerade gator som röjs i första hand, om snöandet är bestående. Ofta kan kraftigt snöande som håller i sig, göra att det blir fördröjt med snöröjning på mindre gator och bostadsgator.

De allra flesta kommuner har egen snöröjning, eller anlitar ett företag som gör det åt dem. Dessa har sitt fokus på just de prioriterade gatorna. Fastighetsägare, som äger ett eller flera bostadshus, eller bostadsområden med hyresfastigheter, kan anlita egen personal. Du som fastighetsägare är ansvarig för att se till att fastigheten är säker och det finns en framkomlighet. Kommunen och fastighetsägaren delar ofta på ansvaret för snöröjning. Kommunens prioritet ligger även här på genomfartsleder, bussgator samt gångbanor och cykelbanor, under tiden det snöar, men innan dess så är det fastighetsägarens ansvar att se till att dessa är halkfria och säkra.

Om du är en privatperson, kan även du anlita andra för snöröjning. Det är om du till exempel har en enskild väg som leder till ditt hus. Du kanske även har svårt att skotta själv, på din uppfart, då är det även här lämpligt att anlita någon som gör det åt dig.

Snöröjning kan ske på olika sätt. Det finns flera typer av maskiner som används inom detta. De vanligaste typerna är hjullastare och traktorer i olika storlekar. Röjer du snö på egen hand, räcker det ofta med en snöskyffel. Vill man ha hjälp med att få undan snön kan man kontakta EMJ Service, experter på fastighetsdrift tar de hand om allt från små till stora uppdrag och ser till att din verksamhet alltid kan fungera under vinterhalvåret.