Flytthjälp i Göteborg

Flytthjälp i Göteborg

Bohagsflytten ställer krav på allt ifrån tålamod till uthållighet, fokus och kondition. Det är inte ovanligt att man önskar genomföra hela flytten tillsammans med vänner och familj men det kan vara en ansträngning som utmanar! Att flytta är någonting som inte sker allt för ofta. I synnerhet om man har villa eller större lägenhet. Åtskilliga lådor skall packas och möbler monteras ner för att rymmas i skåpbil eller kärror. Önskar man undvika delar av detta kan man vinna en hel del på att ta in flytthjälp i Göteborg för jobbet. Utbudet flyttfirmor i Göteborg är stort och för den som flyttar kan det vara svårt att veta vad man skall tänka på. Flera av de aktörer som är aktiva i Sverige har för vana att komma ut och besöka kunden innan det skrivs offert. Detta är en hantering som gynnar både kunden och flyttaren. Genom att flyttfirman kan bilda sig en uppfattning om vad som krävs för att genomföra flytten har de helt annat underlag för offertskrivning. För kunden innebär detta att det inte blir några överraskningar när väl dagen är inne för arbetet.

Viktigt att packa noga

När man anlitar ett professionellt företag är det vanligt att man kan hyra eller låna kartongerna som behövs. Det är betydligt enklare att flytta tillhörigheter som packats i likadana lådor istället för i bananlådor och kassar. Vanligt är att man underskattar antalet kartonger som behövs! Det kan ofta röra sig om upp emot 100 flyttlådor som skall fyllas med allehanda ting. Om man packar fel kan det dock bli ett hinder.

Böcker skall aldrig utgöra mer än någon del av en kartong. Risken är att kartongen blir för tung för att kunna hanteras korrekt. Det finns dessutom risk för att den går sönder. Den flyttfirma man väljer kan ofta ge bra information alternativt erbjuda sig att genomföra packning av alla föremål. På så vis undviker man en rad eventuella svårigheter samtidigt som försäkringar kan hävdas om någonting skulle gå sönder under färden.

Det finns även en och annan flyttfirma som erbjuder magasinering i samband med flytten. Här finns tips för den som vill boka allt från en och samma utförare.