Plastband bättre än stålband i många fall

Plastband bättre än stålband i många fall

Plastband bättre än stålband i många fall

Plastband av polyester eller polypropylene har en låg vikt och är enkla att återvinna. Plastband är också ett säkert och kostnadseffektivt alternativ till stålband. Det finns flera olika situationer då ett företag kan vara i behov av bandning med denna typ av packband. Här kommer vi gå igenom några av dessa för att belysa några användningsområden för plastbandning.

Buntning med plastband

Plastband kan användas för att bunta ihop flera enheter till ett enhetligt gods. Med hjälp av plastbandning med hög hållfasthet kommer det buntade godset behålla sin ursprungliga form även under transport eller förvaring. Om den produkt ert företag för närvarande använder för att bunta ihop gods förlorar sin spänning under transport, eller om ni vill ha en lösning för buntning som inte skadar ytbehandlade produkter, kan buntning med plastband vara lösningen på era problem. Denna typ av bandning är dessutom säkrare än att manuellt applicera stålband.

Bandning med plastband inför förvaring i container

Om du förvarar ditt gods i en container i samband med förvaring eller transport, för att skydda godset från skada, kan du med fördel banda godset med plastband innan det placeras i containern. Genom att göra detta minskar du risken för att godset skadas, samtidigt som plastbandning är en tidseffektiv metod som lämpar sig väl för export av gods.

Bandning av pallar med plastband

Att banda pallar med plastband är en bra lösning för gods som kräver hög hållfasthet vad gäller spänningen. Genom att banda dina pallar med plastband kan du dessutom på ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt säkra varor på pallen. Bandning med plastband har på senare år blivit allt mer utbredd när det gäller bandning av pallar. En anledning till att många företag väljer plastband framför traditionella packband såsom stålband är att de är säkrare att använda för personalen, samt att de inte riskerar att skada företagets kunder.

Bandning av gods på lastbil med plastband

Plastband kan även användas för att säkra gods på lastbil. Om ditt företag packar produkter på lastbil för att transportera godset vidare, är bandning med plastband ett kostnadseffektivt sätt att säkra lasten.