Planera arbetet med snöröjningen i tid

Planera arbetet med snöröjningen i tid

Under vintertid i Sverige får man räkna med att det kommer snö, ibland endast lite grann och ibland i större mängder. Snöröjning innebär helt enkelt att man röjer bort snön från bilvägar, cykel- och gångvägar, tågspår, från tak och ingångar till hus eller andra fastigheter samt överallt annars där snö och is kan utgöra ett problem.

I Stockholm är snöröjning ett omfattande arbete eftersom det är många vägar som ska snöröjas. Dessa gator ska även sandas och saltas för att man ska kunna ta sig fram samt för att undvika halkskador. Det är trafikkontoret och stadsdelarna i Stockholm som ansvarar för plogningen av gator och parker, men det praktiska arbetet utförs av olika entreprenörer, vars avtal har upphandlats i en tidigare process. Till sin hjälp har de olika verktyg och hjälpmedel, oftast en plogbil.

Snöröjning som fastighetsägare

Snö och istappar som finns på fastighetens tak är till exempel någonting som man under vintertid behöver ta hand om, då dessa utgör en risk för såväl fastigheten som för människor, exempelvis när snön blir för tung för att taket ska orka bära den eller när istappar faller ner på förbipasserande människor. Även om det är isbildning som beror på vatten från stuprännor så är det fastighetsägarens ansvar att åtgärda detta. Skador som kan uppstå till följd av snö på taket är exempelvis belastnings- och fuktskador. Dessa kan leda till stora kostnader för fastighetsägaren. Det är därför viktigt att få bort snö och is från taken i tid. Det kan därför vara en god idé att anlita professionella snöröjare som skottar taken och håller dem fria från is och snö. Som vi vet kan snön överraska varje år även om varma dagar har nyligen passerats, det gäller att vara förberedd. Anlita därför bolag i tid så vet du att du är goda händer när det slår till. Kontakta EMJ Service om snöröjning redan idag.

Snö och halka kan även leda till problem för de personer som passerar fastigheten. Därför är fastighetsägaren skyldig att hålla snön borta från gator och trottoarer i anslutning till sina fastigheter samt att sanda dessa. Fastighetsägaren kan annars bli skyldig att betala skadestånd om dessa krav ej uppfylls. Det är viktigt att granska avtalen samt att säkerställa att den leverantör som utför snöröjningsarbetet gör detta på ett säkert sätt, med rätt utrustning och redskap, som till exempel selar och säkerhetslinor.