Målning och miljö

Målning och miljö

Att värna om miljön och ta hänsyn till denna när man målar eller sysslar med färg i allmänhet är en viktig sak att göra. Genom att återvinna tomemballage såsom metall- och plastburkar och eventuellt överblivna färgrester på miljöstationer eller återvinningscentraler ser du till att farligt avfall hanteras på rätt sätt. När du rengör dina penslar och andra verktyg, sköljer du dessa i en burk med vatten. Låt sedan detta vatten avdunsta när du är klar, och i burken kommer då att finnas rester med torkad färg. Denna burk lämnar du sedan till miljöstationen. Om du väljer att anlita yrkesmålare för att snabbt och enkelt nå drömbilden, tar de hand om allting från inköp till hantering. Här finns exempel vad gäller målare i Stockholmsområdet.

All målarfärg är farligt avfall. Inget av detta ska därmed hamna i avloppet. Även vattenbaserad eller vattenlöslig färg, inklusive miljömärkt färg, får ej heller slängas eftersom dessa innehåller ämnen som är skadliga för både avloppsreningsverk och miljön. Du ska inte heller slänga målarfärgen tillsammans med de vanliga soporna. Du måste även ta hand om målarverktyg såsom rollers, penslar, färgrester, rengöringstrasor och annat som du har använt vid målningen, samt de kemikalier som du har använt före och efter målningen som till exempel lacknafta. Skriv gärna på burkarna vad de innehåller när du tar dem till miljöstationen.

Måla miljöanpassat

Det går alldeles utmärkt att måla miljöanpassat. Du bör helst måla med miljömärkt färg. Det finns flera miljömärkningar som kan hjälpa dig att hitta rätt färg, exempelvis Svanen, EU:s officiella miljömärke EU Ecolabel, Astma- och allergiförbundet samt BASTA, som är byggbranschens verktyg som påskyndar minskningen av produkter som är skadliga för miljö och människa. Fråga i din färgbutik om du har några funderingar kring detta så hjälper de dig.

Du ska inte heller spola av de verktyg du har använt under kranen eller hälla ut överblivet material i avloppet. Lämna också det farliga avfallet till en miljöstation. Om du inte målar själv utan anlitar en målerifirma så kan du med fördel fråga efter deras miljöpolicy, vilken färg de använder och hur de hanterar färg och verktyg efter att arbetet är slutfört. Om de inte uppfyller dina krav bör du välja en annan firma.