Silikon har flera användningsområden

Silikon har flera användningsområden

Bland dagens moderna material finns ett flertal som bygger på polymerer. Dessa kan användas på många sätt och komma i olika former. Ett och samma material kan användas för att minimera vibrationer i stora maskiner, samtidigt som det kan användas i gummistövlar. Allt handlar om hur man bearbetar dessa material och vad för syfte man har med produkten i fråga. Silikon är ett material som de flesta hört talas om. Antingen via estetiska ingrepp eller i samband med att man lagt fogar i våtrum. Silikon används även i en rad konsumentprodukter som finns i butiker på flera kontinenter. I Sverige har man under många år haft en stor tillverkning av silikon samt även andra material för industri och konsumentprodukter. Inom gummiproduktion har Gotland varit en plats där en hel del tillverkning skett. Vissa av de producenter som verkat där har nu flyttat verksamheten till andra nationer. Dock finns ännu en hel del industriell tillverkning av silikon.

Vad är polymerer?

Polymerer kan sammanfattas som kemiska föreningar vilka byggs upp av mindre, repetitiva, sådana. När det gäller silikon bygger kedjorna på kisel och är att anse som oorganiska polymerer. Till skillnad från de organiska är dessa mycket långa. Tittar man på organiska alternativ ser man mycket kortare längd och repetition av övriga strukturer. Silikonkedjorna, eller kiselkedjorna, vävs samman av kolväteföreningar.

Förklaringen är en grov förenkling men säger en del om hur silikon som material formas. Vill man gå djupare i frågan skulle man kunna säga att dessa föreningar är mitt emellan de organiska och de oorganiska polymererna som annars finns. Silikonets struktur kan var långa kedjor alternativt i form av ett nät. Detta är en av faktorerna som gör att silikon kan förekomma i olika former. Både som fast och flytande. I praktiken innebär detta att materialet kan ha en rad användningsområden samt att de är smidiga att jobba med inom tillverkning av andra produkter. Man kan forma dessa material på en rad olika sätt och använda det för att uppnå de effekter man söker.

I Sverige finns några olika företag som jobbar med silikon och polymerer inom tillverkning. Bland annat finns TM Rubber vilka i första hand fokuserar på flytande silikon. De har varit aktiva i Sverige under många år och har stor erfarenhet när det gäller industriell tillverkning av gummimaterial för en rad olika branscher och fält. De har haft sin tillverkning på Gotland även om en del av produktionn väntas flyttas ut.