Vägen till att bli målare

Vägen till att bli målare

Det finns framförallt två vägar till att bli målare. Vilken väg du bör välja beror främst på hur gammal du är. Har du gymnasieutbildningen framför dig och därmed är under 19 år är denna utbildning bästa vägen. Är du över 19 år och kanske vill byta yrkesinriktning väntar istället individuell lärlingsutbildning.

Via gymnasiet

Om du vet att du vill jobba som målare kan du söka in till Bygg- och anläggningsprogrammet. En utbildning som i början är bred inom denna bransch men där du efter första året får välja inriktning. Det är nu möjligt att välja exempelvis murare, målare eller snickare.

Gymnasieutbildningen är på tre år och innefattar inte enbart utbildning mot just målare. Som i alla gymnasieutbildningar ingår svenska, matte, engelska samt en rad basämnen. Önskar du sedan läsa vidare på högskola kan detta i vissa fall göras direkt efter gymnasiet och i vissa fall kan du behöva läsa till grundläggande behörighet. Många utbildningar har valt att ge en så bred utbildning att eleverna kan välja om de vill jobba som målare direkt efter gymnasiet eller hellre läser vidare på högskolan.

Under ett par veckor, både under andra och tredje året, ingår praktik. Under denna tid går du med en målare och får prova på en del av arbetsuppgifterna. Detta både för att lära dig mer om yrket och att sätta teoretisk kunskap i praktisk handling.

Lärling för vuxna

Är du över 19 år finns inte möjligheten längre att få gå gymnasiet. Vägen till att bli målare sitter då i att gå lärlingsprogram hos en målare. Delvis kan arbetsförmedlingen hjälpa till med att hitta företag som söker lärlingselever men ofta får man själv söka upp företag som är villiga att ta emot och utbilda ny personal. För att få påbörja lärlingsutbildning krävs det att företaget skickar in ansökning kring detta till Måleribranschens Yrkesnämnd.

Under den tid som lärlingsutbildningen pågår ges en låg grundlön. Denna ökar succesivt efter att man genomför utbildningen. Därmed är man uppe i full ingångslön efter den tvååriga lärlingstiden. Det är mycket vanligt att man får anställning på det företag där man haft sin lärlingsplats. Detta blir därmed ett sätt för företagen att utbilda personal och samtidigt få arbetskraft, här är ett av företagen som kan vara värt att kontakta för dig som är på väg ut på målarbanan.