Om det är lönsamt att installera solceller

Om det är lönsamt att installera solceller

Huruvida det är lönsamt att installera solceller beror på flera faktorer. Det beror bland annat på var i landet man bor (Gotland är exempel på en plats med många soltimmar), hur stora ens nuvarande elräkningar är och hur man väljer att utnyttja de subventioner och bidrag som finns. Det finns dessutom fler faktorer än så som kan spela in – bland annat hur mycket man planerar att producera. Klart är att det är ett miljövänligt sätt att skapa energi på. De allra flesta har inte solceller som huvudsaklig energikälla, men däremot som ett sätt att komplettera med extra, billig el.

Bidrag och subventioner

När du ska bygga ut huset med förnybar energi kan du ansöka om bidrag för solceller på Gotland. Enligt Länsstyrelsen i Gotland kan man ansöka om statligt stöd för investeringen. Förutsättningen är att det är ett solcellssystem som också ansluts till elnätet. Det spelar ingen roll om du söker om företag, privatperson eller offentlig organisation. För att arbetskostnaden ska vara berättigad till bidrag måste den som utför arbetet inneha en F-skattsedel.

Länsstyrelsen i Gotland skriver också att kön för att få stödet är lång. Det här gäller inte bara i Gotland, utan över hela landet. Totalt finns det ungefär 16 000 ansökningar i kön, som väntar på att få handläggas. Det är också bra att känna till att den tidigare bidragsnivån – 30 procent av investeringskostnaden – nu har sänkts till 20 procent.

Nuvarande system och avtal

Har du direktverkande el för att värma upp huset? I sådana fall kan du räkna med att solceller kan spara dig en hel del pengar. Dock finns det andra lösningar som kan betala sig snabbare – till exempel att installera ett annat värmesystem, givetvis. Om du har ett dyrt elavtal så är chansen högre att du kan få tillbaka investeringskostnaden snabbare.

Soltimmar

Den som har varit mycket på Gotland har kanske noterat att påfallande många hustak är försedda med solceller. Det är ingen slump att det är så just här. Landskapet vinner väldigt ofta Solligan, och har således gott om soltimmar. Att det är mycket sol är en förutsättning för att investeringskostnaden ska fås igen på någorlunda överskådlig sikt.