Målare

Rätt färg vid målning

Att köpa rätt färg till sin fasad är inte alltid en enkel sak. Oftast rekommenderas att man fortsätter med samma färgtyp som huset tidigare målats med då bytet kan vara besvärligt, onödigt och ibland även innebära problem. Att tidigt kontakta en erfaren målare i Stockholm kan spara åtskillig energi och…

Målning och miljö

Att värna om miljön och ta hänsyn till denna när man målar eller sysslar med färg i allmänhet är en viktig sak att göra. Genom att återvinna tomemballage såsom metall- och plastburkar och eventuellt överblivna färgrester på miljöstationer eller återvinningscentraler ser du till att farligt avfall hanteras på rätt sätt.…