Hantverkaruppdrag och gällande avdrag

Hantverkaruppdrag och gällande avdrag

Nya regler kring avdrag för utförda hantverkaruppdrag började gälla från och med den 1 januari 2016. För dig som köpare av rot- och rutarbete finns det därför förändringar som är värt att hålla koll på. Vi börjar med rotavdraget för att sedan beskriva de nya reglerna kring rutavdraget.

Rotavdraget

Rot-avdraget gäller för reparation, underhåll, om- och tillbyggnad av en fastighet. Det gäller dock endast för arbetskostnaden och man kan därför inte räkna in materialkostnaden. Det är utföraren av tjänsten som gör avdraget av arbetskostnaden direkt på din faktura för att sedan begära ut avdraget från Skatteverket. Som beställare är det inget som du behöver tänka på. Däremot måste du som beställare betalat in tillräckligt med skatt för att kunna använda dig av rotavdraget.

Rotavdragets storlek från och med 1 januari 2016 är max 30 procent av arbetskostnaden och max 50 000 kronor per person och år.

Rutavdraget

Rut-avdraget gäller för hushållsarbete i din egen bostad som till exempel städ, tvätt, barnpassning och trädgårdsarbete. Även här ingår endast själva arbetskostnaden och du kan därför inte räkna in material som används vid utförande av arbetet.

För personer under 65 får du dra av 50 procent av arbetskostnaden och max 25 000 kronor per person och år. Är du över 65 år gäller 50 procent och max 50 000 kronor per person och år.

Rot- och rutavdragen räknas samman

De nya reglera för avdragen betyder att dessa räknas samman och att man endast kan dra av 50 000 kronor totalt per person och år. Eftersom att avdraget är personligt ges dock ändå möjligheten för samboende att nå en total kostnad att dra av för 100 000 kronor per år.

För att närmare förstå vad som ingår i hantverkaruppdrag som innefattas av avdragen kan du besöka skatteverkets hemsida. Där finner du exempel på vad du kan dra av och du kan även uppskatta din möjlighet till avdrag.